Dalawang araw na ang nakararaan nang maganap ang pinakamalaking trahedya sa buhay ni Jack. Hindi ito matanggap ng binata at ng kaniyang pamilya.

         “Bakit sa dami ng mawawala, paningin ko pa?”, nanggagalaiting wika ng binata habang nakahandusay sa silid ng ospital.

         “Magandang balita! May pag-asa pang makakitang muli  si Jack kung magkakaroon ng donor at maooperahan.”, wika ng doktor.

          Ikinagalak ito ng binata at ng kaniyang pamilya.

          Natapos ang operasyon at dumating ang araw ng pagtanggal ng bendang nakabalot sa mata ng binata. Nang matanggal ang benda, bumungad sa kaniya ang isang mahalagang tao, nakapiring ang mata.

          Nanlulumong napaluha ang binata,”Sana’y hindi na lamang ako nakakita. Bakit ikaw pa?”
Leave a Reply.