Ang lahat ng problema may magandang kapalit. Lahat ng tao ay may problema walang taong walang problema. Lahat ng problema ay may solusyon basta't manalig ka sa Diyos at maniwala ka sa iyong sarrili. Ang mga taong hindi sumusuko sa kanilang problema ay nagiging malakas at ang taong tumatakbo sa kanyang problema ay nagiging mahina dahil ang problema ang bumubuo sa ating buhay at hinuhubog nito ang ating katangian at kakayahan.

          Kapag may problema lagi mong tandaan, walang problemang hindi pwedeng masolusyonan. Tinutulungan ng Diyos ang taong marunong tumulong sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit may mga taong sumusuko at nagpapakamatay ng dahil lamang sa simpleng problema hindi nila naisip na subukang magtiwala sa kanilang sarili at manalig sa Diyos.

          May mga taong ipinanganak na may kapansanan o problema pero hindi sila sumusuko at patuloy na lumalaban. Ang taong may problema ay dapat maging malakas at hindi sumusuko dahil laging merong liwanag sa likod ng madilim na ulap.

 


Comments
Leave a Reply